'Vanity Fair' Star Olivia Cooke & Director James Strong Detalj de nye, moderne vendinger i den klassiske historien

Både kredittutøvende produsent og skribent Gwyneth Hughes samtid tar på historien.