'Stedfortreder Bex Taylor-Klaus: Bishop & Paulas samtale' Former mye av det som skjer neste '

Stjernen bryter ned det viktige øyeblikket og forhåndsviser det som kommer videre.