Guy Pearce forhåndsviser hans 'Swaggery' Scrooge i FXs 'A Christmas Carol'

Skuespilleren diskuterer også den 'store, pågående samtalen' om å si 'bah humbug.'