Mark Henry på sitt neste kapittel i AEW og forbereder seg på 'Rampage'

Etter 25 år signerte WWE Hall of Famer med AEW for å hjelpe neste generasjon.